Z aparatem u Smerfów

Po miesięcznej przerwie 30 stycznia 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie otwarte z rodzicami dzieci z grupy Smerfy. Wspólnie z przybyłymi gośćmi obchodziliśmy „Dzień Foto”, podczas którego stworzyliśmy własnoręczną fotobudkę. Tego dnia przedszkolaki miały możliwość obejrzenia zabytkowych aparatów fotograficznych, fotografii oraz klisz. Dzieci wykonały również własnoręczne zdjęcia. które sprawiły wiele radości. W trwającym karnawale postanowiliśmy przebrać się w kolorowe stroje oraz wspólnie wykonaliśmy fotobudkę. Pod koniec zajęć świętowaliśmy urodziny koleżanki z grupy. Nie zapomnieliśmy również o wspólnych zdjęciach z przybyłymi gośćmi. Kolejne spotkanie było okazją na zaprezentowanie zdobytych osiągnięć. Bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie, wspólną zabawę oraz tańce mamie Kostka- p. Mai Zielińskiej, mamie Nikodema- p. Ewelinie Rybszleger oraz tacie Maksa -p. Rafałowi Zakrzewskiemu.

Dyrekcja Przedszkola Niepublicznego Alpido w Wąbrzeźnie ogłasza nabór do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

Zapraszamy dzieci w wieku 3-6 lat.

Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 31.05.2024r.

OFERTA  NA ROK SZKOLNY 2024/2025:

1. W roku szkolnym 2024/2025  będziemy kontynuować pracę wychowawczo-opiekuńczo-dydaktyczną  w oparciu o program wychowania przedszkolnego “Planeta Dzieci” oraz autorski projekt edukacyjny “Dziecięca farma”. 

  • “Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości”. Autor: Jolanta Wasilewska.
  • “Dziecięca farma” to realizowany przez naszych nauczycieli  projekt edukacyjny obejmujący realizację zagadnień związanych z przyrodą i ekologią. Zajęcia odbywać się będą  w każdy pierwszy tydzień miesiąca przez cały rok. Projekt zakłada całoroczne zajęcia na wsi m.in.: zabawy badawcze, eksperymenty, warsztaty, zajęcia z ogrodnictwa. W przypadku niesprzyjającej pogody, zajęcia odbywać się będą w budynku (Koszt dojazdu na farmę w cenie czesnego). Zajęcia przeznaczone dla dzieci od 4 roku życia. Zwieńczeniem naszych całorocznych zajęć będzie wspólny z rodzicami piknik, podczas którego rodzice będą mogli zobaczyć dzieło  naszych małych farmerów. 

2. Zajęcia  uzupełniające podstawę programową wychowania przedszkolnego:

  • Zajęcia z języka angielskiego - w wymiarze 1 lekcja tygodniowo (wszystkie grupy wiekowe)
  • Zajęcia z rytmiki- w wymiarze 1 lekcja tygodniowo (wszystkie grupy wiekowe)
  • Zajęcia z robotyki- w wymiarze 1 lekcji tygodniowo ( dot. dzieci w wieku 5-6 lat)

3. Dodatkowo:

  • diagnoza i terapia logopedyczna (dla klientów przedszkola w cenie czesnego)
  • diagnoza i terapia zaburzeń Integracji sensorycznej (dla  klientów przedszkola w cenie czesnego)
  • diagnoza i korekcja wad postawy (dla  klientów przedszkola w cenie czesnego)

4. Przedszkole będzie mogło realizować zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR) albo kształcenie specjalne (KS). W celu realizacji zajęć WWR niezbędna jest aktualna opinia o potrzebie wczesnego rozwoju dziecka, wydana przez publiczną  Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. W celu organizacji KS niezbędne jest aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka, wydane przez publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. 

5. Przedszkole zapewnia dzieciom niezbędne materiały do zajęć dydaktycznych,  podstawowe środki higieny oraz  posiłki i napoje.