Formularz zgłoszeniowy

DANE DZIECKA

DANE DO KONTAKTU

O PRZYJĘCIU DO PLACÓWKI DECYDUJE:

  • Kolejność zgłoszeń oraz ilość wolnych miejsc
  • Wypełnienie i dostarczenie do placówki Karty Informacyjnej Dziecka
  • Podpisanie umowy cywilno-prawnej na świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnych
  • Uiszczenie opłaty wpisowej

Podczas zapisu dziecka potrzebny będzie również dowód osobisty Rodzica.

PYTANIE ODNOŚNIE NABORU?