Formularz zgłoszeniowy

  DANE DZIECKA

  DANE DO KONTAKTU

  O PRZYJĘCIU DO PLACÓWKI DECYDUJE:

  • Kolejność zgłoszeń oraz ilość wolnych miejsc
  • Wypełnienie i dostarczenie do placówki Karty Informacyjnej Dziecka
  • Podpisanie umowy cywilno-prawnej na świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnych
  • Uiszczenie opłaty wpisowej

  Podczas zapisu dziecka potrzebny będzie również dowód osobisty Rodzica.

  Dokumenty dla przedszkola:

  Dokumenty dla żłobka:

  PYTANIE ODNOŚNIE NABORU?