Informacje o przedszkolu

Nasza placówka w ramach przedszkola organizuje zajęcia dla dzieci w czterech grupach wiekowych: 3 latki, 4 latki, 5 latki i 6 latki. W grupie 6 latków realizowane jest roczne przygotowanie przedszkolne tzw. „zerówka”. Dla wszystkich przedszkolaków przygotowaliśmy bogatą ofertę edukacyjną.

Oprócz realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez MEN, dzieci uczestniczą w wielu dodatkowych zajęciach. Poza zajęciami na terenie placówki przedszkolaki uczestniczą w wycieczkach tematycznych nie tylko na terenie naszego miasta ale również poza nim, m.in. do gospodarstw agroturystycznych i Centrów Nauki. Nasi podopieczni chętnie biorą udział w licznych konkursach organizowanych przez Urząd Miasta, Wąbrzeski Dom Kultury, Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną oraz Miejscowe Szkoły Podstawowe a także gminy ościenne, w których odnoszą duże sukcesy. W naszej pracy staramy się uwrażliwiać dzieci na potrzeby innych, dlatego też co roku organizujemy akcje charytatywne na terenie naszego przedszkola, podczas których dzieci dzielą się zabawkami, książeczkami lub zbierają żywność dla zwierząt ze schronisk. Nauczycielki pracujące z dziećmi dbają nie tylko o rozwój intelektualny przedszkolaków, ale także o ich sprawność ruchową i kondycję, dlatego też codziennie nasze maluchy wychodzą uczestniczą w zajęciach ruchowych zorganizowanych w sali, wychodzą na spacery, a przy sprzyjającej pogodzie mają zorganizowane zajęcia i zabawy sportowe w ogrodzie przedszkolnym. Rodzice naszych przedszkolaków chętnie angażują się w różne przedsięwzięcia na rzecz przedszkola, m.in. organizują wycieczki do miejsc swojej pracy, aktywnie biorą udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, przygotowują dzieci do występów i konkursów, pomagają nam podczas imprez przedszkolnych oraz okazyjnie sami prowadzą zajęcia z dziećmi. Absolwenci naszego przedszkola są doskonale przygotowani do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej.

Zajęcia prowadzone poza podstawą programową:

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się dwa razy w tygodniu w każdej grupie ruchowej. Głównym celem kształcenia językowego w przedszkolu jest osłuchanie dzieci z językiem obcym i uwrażliwienie tej grupy wiekowej na brzmienie języka innego niż język ojczysty. Podczas zajęć nauczyciel rozwija u dzieci takie sprawności językowe jak: rozumienie ze słuchu i mówienie w języku obcym. Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu polega na przyzwyczajaniu dzieci do poleceń wydawanych w języku obcym, na słuchaniu bajek, piosenek i rymowanek , a także wykorzystywaniu języka obcego w zabawach i grach językowych. Rozwijanie mówienia w języku obcym oznacza zachęcanie dzieci do powtarzania zwrotów i wyrażeń podczas śpiewania piosenek, recytowania wierszyków i rymowanek, a także do stosowania języka obcego w grach i zabawach oraz w trakcie codziennych czynności wykonywanych w przedszkolu.

Zajęcia rytmiczno-umuzykalniające odbywają się 1 raz w tygodniu, prowadzone są w formie zabawy i mają na celu rozbudzenie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci, rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki, tańca oraz zaspokajanie potrzeby ruchu przez:
 • rozwijanie słuchu muzycznego,
 • kształcenie poczucia rytmu,
 • poprawne śpiewanie piosenek,
 • poprawne i estetyczne poruszanie się,
 • wspólne muzykowanie,
 • rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej.
Różnorodne formy ćwiczeń i zabaw wpływają dodatnio na kształtowanie pozytywnych cech charakteru i przygotowują dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole poprzez:
 • kształtowanie społecznych postaw i zachowań
 • nabywanie umiejętności kontaktowania się i współdziałania w grupie
 • rozwijanie silnej woli
 • budzenie wiary we własne siły i celowości podejmowanych wysiłków
 • wyrabianie umiejętności skupienia się i koncentracji na wykonywanej czynności
 • kształtowanie umiejętności zauważania innych i poczucia odpowiedzialności.

Na zajęciach z robotyki dzieci przede wszystkim świetnie się bawią. Wykorzystując klocki Lego oraz laptopy tworzą konstrukcje przestrzenne. Przy okazji prowadzący „przemyca” im wiele treści z nauk ścisłych. Dzięki temu dzieci  poznają podstawy nauk inżynieryjnych w praktyce. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Uczestniczą w nich dzieci pięcio i sześcioletnie. Każde spotkanie trwa 60 minut. Dzieci oprócz konstruowania również programują stworzoną konstrukcję co sprzyja doskonaleniu motoryki małej, umiejętności współpracy, kreatywnego i logicznego myślenia i w efekcie procentuje większym zainteresowaniem naukami ścisłymi. Ministerstwo Edukacji Narodowej dla zajęć Mój-Robot.pl nadało tytuł „Miejsce Odkrywania Talentów”.

Na początku każdego roku szkolnego w naszej placówce przeprowadza się badania przesiewowe. Na podstawie wyników tych badań określa się liczbę dzieci, które będą objęte pomocą logopedy. Obecnie zajęcia logopedyczne w przedszkolu prowadzone są 1 raz w tygodniu w kontakcie indywidualnym, mają one na celu przede wszystkim:

 • stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy,
 • korygowanie istniejących wad wymowy,
 • utrwalanie prawidłowych wzorców mowy,
 • rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości poprzez ekspresje słowną i muzyczno-ruchową.

Zajęcia plastyczne zajmują ważne miejsce w programie nauczania przedszkolnego. Wiążą się z koniecznością rozwijania zdolności dziecka i jego potrzebą otwierania się na świat. Tworząc prace plastyczne, dziecko rozwija własną wyobraźnię i pomysłowość, odkrywa przyjemność płynącą z wyrażania samego siebie. Zajęcia plastyczne przyczyniają się także do wychowania w duchu samodzielności: dziecko nabywa umiejętności radzenia sobie, dobierania narzędzi i materiałów potrzebnych do realizacji projektu. Zajęcia plastyczne odbywają się co najmniej dwa razy w tygodniu.

Co roku dzieci z naszego przedszkola uczestniczą w programie edukacyjnym „Biblioteczna Akademia Malucha”, który prowadzi MiPBP w Wąbrzeźnie. Program opracowywany jest przez bibliotekarki Filii dla Dzieci na dany rok przedszkolny i przeznaczony jest dla dzieci z wąbrzeskich przedszkoli oraz grup „0” szkół podstawowych. Spotkania odbywają się kilka razy w roku w bibliotece dziecięcej oraz na terenie przedszkola. Na zajęciach mali czytelnicy poznają nowe książeczki, występujących w nich bohaterów jak również krótkie biografie autorów. Wszystkie grupy otrzymują zadania do wykonania w przedszkolu (np. wykonać album, plakat lub portret bohatera, ułożyć krotką rymowankę itp.) oraz muszą poznać treść całej książeczki, o której na zajęciach mówiła i fragmenty czytała bibliotekarka. Dzieci również wykazują się znajomością omawianych na poprzednim spotkaniu książeczek w tzw. „Małym egzaminie”. Całoroczne spotkania kończą się wielkim konkursem, który odbywa się w Wąbrzeskim Domu Kultury.

Zajęcia kulinarne w przedszkolu odbywają się  raz w miesiącu. Podczas zajęć dzieci przygotowują soki, sałatki, surówki, kanapki , pieką ciasteczka i ciasta, robią domowe kompoty, pieką pizzę i inne smakołyki. Udział w zajęciach pozwala dzieciom rozwijać zainteresowania kulinarne, uczy organizacji pracy w kuchni, zdrowego odżywiania oraz zachowania higieny podczas przyrządzania posiłków. Zdobyte umiejętności dzieci będą mogły wykorzystać w życiu codziennym.