Rozkład dnia

GODZINY

PROGRAM DNIA

6.30 – 8.00

Przyjmowanie dzieci, zabawy dowolne, zabawy ruchowe, zabawy integracyjne

8.00 – 9.00

Przygotowanie do śniadania, czynności organizacyjno-porządkowe w sali, zabiegi higieniczne. Śniadanie, czynności higieniczno-porządkowe po śniadaniu

9.00 – 11.00

Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela; realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

11.00 – 14.30

Spacer lub zabawa w ogrodzie przedszkolnym, w razie niepogody zabawy dowolne dzieci w sali przedszkolnej: manipulacyjne, konstrukcyjne, dydaktyczne, tematyczne i inne przy niewielkim udziale nauczyciela. Obiad i zajęcia dodatkowe.

14.30 – 16.30

Zabawy swobodne w sali przedszkolnej lub na placu zabaw.