Informacje

Żłobek ALPIDO jest placówką niepubliczną, w której miejsce opieki i wychowania znajdą najmłodsze dzieci (do lat 3). W październiku 2020 r. żłobek został wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonych przez Gminę Wąbrzeźno, natomiast od listopada 2020 r. rozpoczęły się zajęcia adaptacyjne dla dzieci. Placówka znajduje się w budynku przy ulicy Wolności 16 w Wąbrzeźnie. Do żłobka można zapisać dziecko w każdym momencie. Dzieci przyjmujemy na zasadzie dostępności miejsc. Szczegółowe informacje dotyczące zasad funkcjonowania placówki określa Statut Żłobka, w sprawie przyjęcia dziecka do żłobka zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego.