Depositphotos_130586242_l-2015-min

Dyrekcja Przedszkola Niepublicznego Alpido w Wąbrzeźnie ogłasza nabór do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

Zapraszamy dzieci w wieku 3-6 lat.

Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 31.05.2024r.

OFERTA  NA ROK SZKOLNY 2024/2025:

1. W roku szkolnym 2024/2025  będziemy kontynuować pracę wychowawczo-opiekuńczo-dydaktyczną  w oparciu o program wychowania przedszkolnego “Planeta Dzieci” oraz autorski projekt edukacyjny “Dziecięca farma”. 

  • “Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości”. Autor: Jolanta Wasilewska.
  • “Dziecięca farma” to realizowany przez naszych nauczycieli  projekt edukacyjny obejmujący realizację zagadnień związanych z przyrodą i ekologią. Zajęcia odbywać się będą  w każdy pierwszy tydzień miesiąca przez cały rok. Projekt zakłada całoroczne zajęcia na wsi m.in.: zabawy badawcze, eksperymenty, warsztaty, zajęcia z ogrodnictwa. W przypadku niesprzyjającej pogody, zajęcia odbywać się będą w budynku (Koszt dojazdu na farmę w cenie czesnego). Zajęcia przeznaczone dla dzieci od 4 roku życia. Zwieńczeniem naszych całorocznych zajęć będzie wspólny z rodzicami piknik, podczas którego rodzice będą mogli zobaczyć dzieło  naszych małych farmerów. 

2. Zajęcia  uzupełniające podstawę programową wychowania przedszkolnego:

  • Zajęcia z języka angielskiego - w wymiarze 1 lekcja tygodniowo (wszystkie grupy wiekowe)
  • Zajęcia z rytmiki- w wymiarze 1 lekcja tygodniowo (wszystkie grupy wiekowe)
  • Zajęcia z robotyki- w wymiarze 1 lekcji tygodniowo ( dot. dzieci w wieku 5-6 lat)

3. Dodatkowo:

  • diagnoza i terapia logopedyczna (dla klientów przedszkola w cenie czesnego)
  • diagnoza i terapia zaburzeń Integracji sensorycznej (dla  klientów przedszkola w cenie czesnego)
  • diagnoza i korekcja wad postawy (dla  klientów przedszkola w cenie czesnego)

4. Przedszkole będzie mogło realizować zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR) albo kształcenie specjalne (KS). W celu realizacji zajęć WWR niezbędna jest aktualna opinia o potrzebie wczesnego rozwoju dziecka, wydana przez publiczną  Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. W celu organizacji KS niezbędne jest aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka, wydane przez publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. 

5. Przedszkole zapewnia dzieciom niezbędne materiały do zajęć dydaktycznych,  podstawowe środki higieny oraz  posiłki i napoje.