Rozkład dnia

GODZINY

PROGRAM DNIA

6.30 – 8.00

Przyjmowanie dzieci, zabawy dowolne, zabawy ruchowe, zabawy integracyjne

8.00 – 9.00

Przygotowanie do śniadania, czynności organizacyjno-porządkowe w sali, zabiegi higieniczne. Śniadanie, czynności higieniczno-porządkowe po śniadaniu

9.00 – 10.30

Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela; realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz zajęć dodatkowych.

10.30 – 11.30

Spacer lub zabawa w ogrodzie przedszkolnym, w razie niepogody zabawy dowolne dzieci w sali przedszkolnej : manipulacyjne, konstrukcyjne, dydaktyczne, tematyczne i inne przy niewielkim udziale nauczyciela

11.30 – 12.00

Czynności porządkowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu

12.00 – 13.00

Obiad, czynności higieniczno-porządkowe po obiedzie

12.30 – 14.30

O godzinie 13.00 odbiór dzieci realizujących tylko podstawę programową.

Pozostałe dzieci uczestniczą w zajęciach popołudniowych.

14.30 – 15.00

Podwieczorek

15.00 – 16.30

Zabawy dowolne dzieci, odbiór pozostałych dzieci