Oferta

Przedszkole

Nasza placówka w ramach przedszkola organizuje zajęcia dla dzieci w czterech grupach wiekowych: 3 latki, 4 latki, 5 latki i 6 latki. W grupie 6 latków realizowane jest roczne przygotowanie przedszkolne tzw. „zerówka”. Dla wszystkich przedszkolaków przygotowaliśmy bogatą ofertę edukacyjną. Oprócz realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez MEN, dzieci uczestniczą w wielu dodatkowych zajęciach.

Wiek

3-7 lat

Dzienny Opiekun

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Rodziców nasza firma rozszerzyła
swoją działalność o usługę dziennego opiekuna. Jest to alternatywa dla
żłobka i klubu malucha. Dzienny opiekun jest osobą posiadającą
odpowiednie kwalifikacje do opieki nad dziećmi do lat 3 i jest wpisany
do rejestru dziennych opiekunów prowadzonego przez Gminę. Do zadań
dziennego opiekuna należy przede wszystkim zapewnienie dziecku opieki
w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowanie
dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z
uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka oraz prowadzenie zajęć
opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, właściwych do wieku dziecka.

Wiek

1-3 lat