Zajęcia z gimnastyki

Dnia 12 października dzieci z grupy Smerfy rozpoczęły cykl spotkań z Panem Miłoszem Gębką. Pan Miłosz poprowadzi zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, gimnastyki ogólnej oraz ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy.