Święto Niepodległości

Dnia 8.11.2018 o godzinie 11.15 cała społeczność naszego przedszkola odśpiewała Mazurka Dąbrowskiego na cześć setnej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę. Tego dnia wszystkie dzieci przyszły do przedszkola odświętnie ubrane. W czasie zajęć dydaktycznych dzieci wraz z nauczycielkami przygotowały biało-czerwone kotyliony, dekoracje sali w barwach narodowych, uczyły się także patriotycznych wierszy, słuchały opowiadań czytanych przez nauczycielki, dzięki którym dowiedziały się o dawnych czasach, a w szczególności o długiej drodze do odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Podczas uroczystego spotkania przedszkolaki odpowiadały na pytania dotyczące święta niepodległości, omówiły znaczenie symboli narodowych, wspólnie recytowały wiersz pt. Katechizm małego Polaka i opowiadały o tym, w jaki sposób będą odchodzić to ważne święto w swoich rodzinnych domach. Była to dla nasz wszystkich wzruszająca lekcja historii.