Spotkanie z ratownikiem medycznym

28.06.2019 nasze Jagódki gościły w przedszkolu Panią Małgorzatę Klimek. Pani Małgosia jest ratownikiem medycznym i podczas swojej wizyty zapoznała przedszkolaki z pracą ratownika medycznego. W związku z nadchodzącymi wakacjami maluchy poznały zasady bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach np. podczas zabaw nad wodą, jazdy rowerem, pobytu w górach itd. Dzieci z ciekawością uczestniczyły w pokazie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej a wiedzę teoretyczną przekazaną przez Panią ratownik, wykorzystały w praktyce, wykonując czynności ratujące życie tj. : wezwanie karetki pogotowia, ćwiczenia na fantomie, czy zakładanie opatrunku. Dziękujemy Pani Małgosi za przeprowadzenie pokazu i cenną lekcję.