Powitanie Wiosny

21 marca świętowaliśmy nadejście wiosny. Tego dnia każde dziecko przyniosło do przedszkola kolorowy gaik. Przedszkolaki wraz z nauczycielami wykonały piękne Marzanny i tradycyjnie wśród radosnych śpiewów udały się przemarszem ulicami miasta aż nad jezioro Frydek, gdzie pożegnały Marzannę – Zimową Pannę – symbol zimy.