Dzień sportu

5 kwietnia grupa Biedronki obchodziła Dzień Sportu. Głównym celem było zachęcanie dzieci do aktywności ruchowej, kształtowanie nawyków prozdrowotnych a także nabywanie wiary we własne możliwości. Dzień ten był też świetną okazją do nabywania umiejętności współpracy w grupie. Panie zorganizowały tor przeszkód, który ćwiczył zwinność, równowagę a także uczył zdrowej rywalizacji, ponieważ grupa została podzielona na dwa zespoły. Na koniec rozwijaliśmy naszą koordynację wzrokową – ruchową poprzez kopanie piłki do celu. Zabawy na tyle spodobały się przedszkolakom, iż trzeba było powtórzyć je kilkukrotnie.