Wyjście do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie

Pod koniec września oraz na początku października dzieci z grup Smerfy, Wesołe Misie oraz Skrzaty wybrały się do nowo otwartej sali edukacyjnej „Ognik”, która swoją siedzibę ma w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie. Głównym celem „Ognika” jest poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkołach, przedszkolach oraz poza nimi. Podczas spotkania każde dziecko miało okazję przebrać się w strój strażacki oraz zobaczyć z bliska wóz strażacki i niezbędne sprzęty. Przeprowadzone zajęcia opierały się na wiedzy teoretycznej oraz na działaniach praktycznych. Wszystkie dzieci po obejrzeniu filmu instruktażowego wcielały się w rolę strażaka, co było zdecydowanie główną atrakcją zajęć. Tematyka m.in. dotyczyła: powiadamiania służb ratowniczych, prawidłowego zachowania podczas pożaru, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych , grzewczych. Po przeprowadzonych zajęciach dzieci z pewnością wiedzą, jak postępować w niebezpiecznych sytuacjach. Dziękujemy Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie za zaproszenie oraz za profesjonalne poprowadzenie zajęć.