Przedszkole otwarte od 19.04.2021

Informujemy, że od 19.04.2021 nasze placówki (żłobek, przedszkole, opieka dzienna) będą otwarte dla wszystkich dzieci, zgodnie z organizacją dnia i godzinami otwarcia, jakie obowiązywały przed przerwą świąteczną (6.30-16.15). Prosimy, aby dzieci przyniosły do przedszkola wydane im materiały edukacyjne. Materiały te należy szczelnie zapakować w podpisany worek foliowy (będą one poddane kwarantannie). Przypominam, że nadal obowiązują zasady bezpieczeństwa: dystans, maseczk, dezynfekcja rąk.